رزومه مشتریان

مشتریان ما

لیست تعدادی از مشتریان ما

ردیف

 

نام شرکت

محل نصب                       

1

هوا صنعت طوس

ملارد

2

اتوبوسرانی شرکت واحد

تهران

3

تعاونی 628سپیدان

شیراز

4

شیشه عدل

قم

5

بهتاش

یزد

6

کفش پانیز

شهریار

7

فریش صنعت

آمل

8

صنایع قطعات الکترونیک

تهران

9

سپهر ابر اسیا

قم

10

شال بافت

تهران

11

ایران فوم

ویلا دشت

12

پایا پلاست

شاهرود

13

احسان سپید

نهاوند

14

پارسیان گستر فجر

نهاوند

15

پترو سازه جم

آمل

16

ترنیان سهم

تهران

17

مواد غذایی ذین

یزد

18

اسفالت اسکان زاده

یزد

19

ارغوان اسیا

سلفچکان

20

اباد راهان پارس

اراک