دسترسی آسان

دسترسی آسان

مشتریان گرامی و صنعت گران محترم: از این پس برای دسترسی آسان به آدرس کمپرسور بهسان ، میتوانید از گوگل مپ استفاده کنید:

 
https://www.google.com/maps/place/Behsan+Compressor/@35.6894024,51.125955,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f8df1c4e8fcc0bf:0x2659904f467b3121!8m2!3d35.6894024!4d51.1237663
 
—------------------------------------—