حضور بهسان در نوزرهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

کمپرسور بهسان مقدم شما بازدید کنندگان محترم را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران گرامی میدارد .
 
محل نمایشگاه : تهران  - محل دائمی نمایشگاه بین المللی 
زمان : ۱۸ الی ۲۱ مهر ماه 
ساعت بازدید : ۹ صبح الی ۱۷
سالن  ۴۱  - غرفه ۱۸ -کمپرسور بهسان 
 
در این نمایشگاه با دستاورد ها و محصولات جدید  کمپرسور بهسان آشنا خواهید شد .